Programi

Individualni paket

Individualni paket podrazumeva način treniranja u okviru kojeg su predviđena sva antropomotorička, antropometrijska,fiziološka i funkcionalna testiranja, kako bi se prikupili svi relevantni podaci za organizaciju treninga sa jasno definisanim ciljem u skladu sa željama i potrebama klijenta. Pored testiranja i programiranja treninga, ovakav vid treniranja predviđa sprovođenje treninga u saradnji sa trenerom ,,1na1″, koji kontroliše i nadgleda izvođenje vežbi i sprovođenje celokupnog programa od prvog do poslednjeg minuta svakog treninga. Ovaj program vežbanja prati vaš celokupan napredak vodi računa o vašem zdravlju, kondiciji i pomaže vam da ostvarite željene rezultate u najkraćem vremenskom periodu.

Individualni Arena program uključuje sledeće privilegije:

 1. Pristupnica
 2. Profil
 3. Članska karta
 4. Bade mantil, peškir
 5. Pojas za vežbanje
 6. Planrežima ishrane i kalorijska tabela

Korisnici ovog paketa imaju dostupnu kompletnu uslugu našeg kluba , uključujući i Kardio liniju u ograničenom vremenskom trajanju u dogovoru sa našim trenerima.

Solo arena paket

Pruža mogućnost svakodnevnog treniranja u vremenu od 07:30h do 15h (prepodnevna karta), ili 07:30h do 22h (celodnevna karta) u roku od mesec dana.

Ukoliko ne želite da vam mi kreiramo način treninga, u našem prostoru možete sprovesti vaš program rada.

Podrazumeva samostalno vežbanje, ali uz prisustvo trenera u zoni vežbanja klijenta ,i eventualno pokazivanje principa rada sprava od strane trenera. U našem klubu svaki član uvek zna šta da radi i to na najbolji mogući način.

Studenti mogu uz overen indeks dobiti popust -15% na uplaćen program.

Za vreme akcije otvaranja fitnes centra, korisnici ovog paketa mogu koristiti gratis Kardio liniju u ograničenom vremenskom trajanju u dogovoru sa našim trenerima.

 

Poluindividualni paket

Poluindividualni paket podrazumeva način treniranja u okviru kojeg su predviđena sva antropomotorička, antropometrijska,fiziološka i funkcionalna testiranja, kako bi se prikupili svi relevantni podaci za organizaciju treninga sa jasno definisanim ciljem u skladu sa željama i potrebama klijenta. Pored testiranja i programiranja treninga, ovakav vid treniranja predviđa sprovođenje treninga u saradnji sa trenerom ,,3 na1″, koji kontroliše i nadgleda izvođenje vežbi i sprovođenje celokupnog programa od prvog do poslednjeg minuta svakog treninga. Ovaj program vežbanja prati vaš celokupan napredak vodi računa o vašem zdravlju, kondiciji i pomaže vam da ostvarite željene rezultate u najkraćem vremenskom periodu.

Uključuje posebne popuste za firme i bonus usluge.

Poluindividualni program uključuje sledeće privilegije:

 1. Pristupnica
 2. Profil
 3. Članska karta
 4. Pojas za vežbanje
 5. Plan režima ishrane i kalorijska tabela
 6. Bade mantil, peškir

Redukcioni Arena program

Redukcioni program predstavlja pravilan način skidanja kilaže, korigovanja loših navika, pravilan režim ishrane i treninga. Predviđena je kompletna wellness analiza, izrada programa i smernice za pravilan način ishrane.

Redukcioni trening organizovan je u tri celine:

 1. Uvodno kardio vežbanje
 2. Rad u parteru i na spravama
 3. Završno kardio vežbanje i istezanje
 4. Program se pravi u zavisnosti od potreba vežbača i na osnovu naše kompletne wellness analize koja pruža potpunu sliku o trenutnom stanju vežbača po kojoj se kasnije meri i određuje napredak.

Redukcioni program program uključuje posebne popuste za firme i bonus usluge.

Redukcioni program uključuje sledeće privilegije:

 1. Pristupnica
 2. Profil
 3. Članska karta
 4. Plan režima ishrane i kalorijska tabela
 5. Bade mantil, peškir

 

Top