Uprava

Menadžment

Goran Grbović
Direktor

Jovanka Radović

Dejan Kijanović

Bojana Janković, poslovni sekretar

Služba pravnih poslova
Siniša Stanković, rukovodilac službe
Milena Bošković
Nedeljka Jovanović

Služba finansija i računovodstva
Miloš Tišma, rukovodilac službe
Aleksandar Radovanović
Ljubica Đurović

Sanja Stanojević

Služba PR
Nina Sekulić

Jasmina Latinović

Služba programa i promocije

Daliborka Veličković
Bisera Ožegović

Svetlana Marković 

Služba marketinga i korporativne komunikacije

Angelina Milutinović, rukovodilac službe

Predrag Perunović

Zoran Đukić
Branka Milošević
Momčilo Kojić
Ana Abramović
Olga Dačović

Služba ugostiteljstva

Slaviša Gacić, rukovodilac službe
Nikola Radaković
Aleksandar Mihajlović 

Služba tehničkih poslova
Dejan Vejnović, rukovodilac službe
Stevo Đurić
Stevan Matić
Rajko Kralj
Zoran Ilijev
Miodrag Filipović
Slobodan Aćimović
Mile Terzić
Miloš Jablanović
Miško Dimitrijević
Aleksandar Jelić
Milan Vučković

Sektor bezbednosti

Aleksandar Bogdanović

Služba sportskog programa
Marko Perić

Top