Velika dvorana ima površinu 48.000 m², raspoređenih u 6 nivoa, kapaciteta 2.000–19.394 posetilaca, u zavisnosti od događaja. Shodno potrebama organizatora, moguće je zakupiti celu dvoranu ili samo određene nivoe (spratove).

Nivo 100

Nivo 100 je prva etaža i tu je smešteno borilište/podijum površine 95,5 m x 56,5 m (sa kompletnim uvučenim tribinama), za koncertne događaje (kada su tribine izvučene) povtšina iznosi 78m x 50m. Na ovom nivou nalaze se i kompletne prateće prostorije koje podržavaju rad objekta. Na parteru je moguće smestiti do 2.000 sedećih mesta ili omogućiti stajanje od 5.000 do 7.000 posetilaca.

Nivo 200

Nivo 200 predviđen je za ulazak posetilaca u objekat i izlazak iz njega, i to: sever i jug objekta za ulazak, sa 24 ulaza opremljena KD vratima i rendgen aparatima za kontrolu posetilaca i istok-zapad za izlazak iz objekta, 16 ulaza. Na ovom nivou nalaze se 2 biletarnice (sever, jug), 2 prodavnice, 4 prodavnice hrane i pića, ambulanta, elektrosobe, kao i 8 mokrih čvorova. Komunikacije (prolazi za publiku) na ovom nivou imaju površinu 5.556 m², koje je moguće prilagoditi raznim namenama. Na fiksnim tribinama nivoa 200 montirano je 3.376 sedišta, a na teleskopskom delu, uključujući mini tribine (koje imaju mogućnost da se po potrebi i uvuku ako nisu predviđene za datu manifestaciju), 4.916 sedišta.

Nivo 300

Nivo 300 - nalaze se svečane lože kojih ima 70, sa kapacitetom od 860 mesta. Obične lože imaju 10, 15 ili 16 mesta. Nestandardne lože, kao što su VIP salon, centralna i klub loža, imaju veće kapacitete i komfornije su opremljene. Do nivoa 300/VIP sektora moguće je doći svečanim drvenim stepenicama, sa nivoa 200, ili liftovima sa nivoa 100.

Nivo 400

Nivo 400 je predviđen za posetioce koji do njega dolaze sa nivoa 200, preko 4 eskalatora, odnosno preko 16 prilaza sa betonskih stepeništa. Tribine na nivou 400 su montirane sa 9.090 sedišta, sa veoma dobrim pregledom terena. Na istom nivou u holovima se nalaze 4 prodavnice, 4 prodavnice hrane i pića, kao i 2x8 mokrih čvorova (muški, ženski).

Top