Arena Beograd

Osnivač:

Grad Beograd

Naziv:
Privredno društvo „Arena Beograd“, društvo sa ograničenom odgovornošću

Skraćeno poslovno ime:
„Arena Beograd“ d.o.o.

Sedište društva:
Bulevar Arcenija Čarnojevića br. 58
11070 Novi Beograd
Srbija

Pretežna delatnost:
Sve delatnosti sportskih arena i stadiona, a odnose se na organizovanje sportskih i kulturnih manifestacija

Šifra delatnosti:
9311

Matični broj:
20176032

Tekući račun:
205-162151-90

PIB:
104508070

Adresa:
„Arena Beograd“ d.o.o.
Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 58
11070 Novi Beograd
Srbija

Tel: +381 11 220 22 22
Faks: +381 11 213 13 21
E-mail: info@arenabeograd.com
Web: arenabeograd.com

 

Top