Обавештење о одлагању рока за достављање понуда

Позив за подношење понуда- осигурање

Конкурсна документација осигурање

Рок за достављање понуда је 28.07.до 11,30 часова.

Top