Арена Београд

Оснивач:

Град Београд

Назив:
Привредно друштво „Арена Београд“, друштво са ограниченом одговорношћу

Скраћено пословно име:
„Арена Београд“ д.о.о.

Седиште друштва:
Булевар Арcенија Чарнојевића бр. 58
11070 Нови Београд
Србија

Претежна делатност:
Све делатности спортских арена и стадиона, а односе се на организовање спортских и културних манифестација

Шифра делатности:
9311

Матични број:
20176032

Текући рачун:
205-162151-90

ПИБ:
104508070

Адреса:
„Арена Београд“ д.о.о.
Булевар Арсeнија Чарнојевића бр. 58
11070 Нови Београд
Србија

Тел: +381 11 220 22 22
Факс: +381 11 213 13 21
Е-mail: info@starkarena.co.rs
Web: www.starkarena.co.rs

Документа