Велика дворана има површину 48.000 м², распоређених у 6 нивоа, капацитета 18.000 посетилаца, у зависности од догађаја. Сходно потребама организатора, могуће је закупити целу дворану или само одређене нивое (спратове).

Ниво 100

Ниво 100 је прва етажа и ту је смештенo борилиште/подијум површине 95,5 м x 56,5 м (са комплетним увученим трибинама), за концертне догађаје (када су трибине извучене) површина износи 78м x 50м. На овом нивоу налазе се и комплетне пратеће просторије које подржавају рад објекта. На партеру је могуће сместити до 2.000 седећих места или омогућити стајање до 5.000 посетилаца.

Ниво 200

Ниво 200 предвиђен је за улазак посетилаца у објекат и излазак из њега, и то: север и југ објекта за улазак, са 24 улаза опремљена КД вратима и рендген апаратима за контролу посетилаца и исток-запад за излазак из објекта, 16 улаза. На овом нивоу налазе се 2 билетарнице (север, југ), 2 продавнице, 4 продавнице хране и пића, амбуланта, електрособе, као и 8 мокрих чворова. Комуникације (пролази за публику) на овом нивоу имају површину 5.556 м², које је могуће прилагодити разним наменама. На фиксним трибинама нивоа 200 монтирано је 3.376 седишта, а на телескопском делу, укључујући мини трибине (које имају могућност да се по потреби и увуку ако нису предвиђене за дату манифестацију), 4.916 седишта.

На нивоу 200 постоје четири платформе прилагођене ОСИ - корисницима инвалидских колица. До њих се долази лифтом са улаза 107, који има рампу, а на плафтормама су обезбеђене столице за пратиоце. 
Корисници се региструју на сајту Београдске арене и по активирању налога сами пријављују за жељене догађаје, при чему имају право на четири бесплатна доласка годишње. Након тога, за сваки наредни долазак довољно је купити једну улазницу за ОСИ И пратиоца. 
Списак пријављених се доставља обезбеђењу на улазу 107 пред сам догађај.
 

Ниво 300

Ниво 300 - налазе се свечане ложе којих има 70, са капацитетом од 860 места. Обичне ложе имају 10, 15 или 16 места. Нестандардне ложе, као што су ВИП салон, централна и клуб ложа, имају веће капацитете и комфорније су опремљене. До нивоа 300/ВИП сектора могуће је доћи свечаним дрвеним степеницама, са нивоа 200, или лифтовима са нивоа 100.

Ниво 400

Ниво 400 је предвиђен за посетиоце који до њега долазе са нивоа 200, преко 4 ескалатора, односно преко 16 прилаза са бетонских степеништа. Трибине на нивоу 400 су монтиране са 9.090 седишта, са веома добрим прегледом терена. На истом нивоу у холовима се налазе 4 продавнице, 4 продавнице хране и пића, као и 2x8 мокрих чворoва (мушки, женски).

Top