Управа

Менаџмент

Горан Грбовић
Директор

Јованка Радовић

Дејан Кијановић

Бојана Јанковић, пословни секретар

Служба правних послова
Синиша Станковић, руководилац службе
Милена Бошковић
Недељка Јовановић

Служба финансија и рачуноводства
Милош Тишма, руководилац службе
Александар Радовановић
Љубица Ђуровић

Сања Станојевић

Служба ПР
Нина Секулић

Јасмина Латиновић

Служба програма и промоције

Далиборка Величковић
Бисера Ожеговић

Светлана Марковић 

Служба маркетинга и корпоративне комуникације

Ангелина Милутиновић, руководилац службе

Предраг Перуновић

Зоран Ђукић
Бранка Милошевић
Момчило Којић
Ана Абрамовић
Олга Дачовић

Служба угоститељства

Славиша Гацић, руководилац службе
Никола Радаковић
Александар Михајловић 

Служба техничких послова
Дејан Вејновић, руководилац службе
Стево Ђурић
Стеван Матић
Рајко Краљ
Зоран Илијев
Миодраг Филиповић
Слободан Аћимовић
Миле Терзић
Милош Јаблановић
Мишко Димитријевић
Александар Јелић
Милан Вучковић

Сектор безбедности

Александар Богдановић

Служба спортског програма
Марко Перић

Top