1. Куповином улазнице за одређени догађај, посетилац се сложио са Правилником пословања за посетиоце и са овим најважнијим одредбама.

2. Улазак у ШТАРК АРЕНУ или боравак вам обезбеђује улазница или пропусница или неки други документ који је у сагласности са интерним прописима Арене Београд.

3. Арена задржава право да забрани улазак или да удаљи било које лице које не поступи по правилима и које не поштује упутства организатора.

4. Арена може да санкционише понашање појединца ако се утврди да је понашање увредљиво и непримерено.

5. Према било ком лицу чије понашање није примерено, Арена ће се понашати у складу са Законом и у сарадњи са надлежним службама интервенисати, ако:

а) намерно или ненамерно изазива или повећава општи ризик, или омета и спречава одвијање догађаја, или угрожава безбедност (нпр. изазивање пожара, поплава и сл.)

б) нуди или конзумира наркотике или неке друге психоактивне супстанце

в) користи насиље против групе или појединца, или прети и наноси истим телесне повреде

г) јавно клевета нацију, језик, етничку групу или расу, политичка уверења, религије, итд.

д) јавно подстиче мржњу према нацији, етничкој групи, раси, религији

ђ) користи насиље против других посетилаца, уништава имовину Арене или другог појединца .

6. Арена обезбеђује несметан приступ особама са инвалидитетом и одређен број бесплатних улазница, који је усклађен са постојећим простором за кориснике колица и дефинисан одлуком промотера. 

7. На захтев овлашћеног лица посетилац мора да покаже улазницу, којом потврђује да је његов боравак у згради Арене основан. Уколико посетилац не покаже улазницу, овлашћено лице има право да затражи од посетиоца да напусти простор Арене. Купљена улазница за догађај у Арени важећа је само за одређени дан, време, догађај, локацију, број сектора, као и место у њој. Важи само улазница која је непромењеног изгледа комплетна, тј. са талоном/исечком са бар-кодом којим се региструје један улазак у Арену.

8. Свако ко у просторијама или на опреми Арене начини неку штету и на тај начин угрози безбедност лица или оштети имовину, одмах се пријављује овлашћеном лицу и/или обезбеђењу Арене.

9. У случају повреде појединца или неке личне физичке или здравствене слабости која се појави код било које особе, важно је пријавити промене или дешавање службeном лицу (oбезбеђењу) или другом запосленом лицу у Арени.

10. Арена није одговорна за штету на имовини и здрављу посетилаца, ако су изазване неодговорним понашањем других присутних лица.

11. Било које лице које улази у Арену дужно је, ради личне безбедности и безбедности других лица у објекту, да покаже своје личне ствари, као и свој пртљаг, овлашћеном лицу, а све у циљу безбедности и сигурности других посетилаца у Арени.

12. У Арену није дозвољено уношење алкохола, сунцобрана или кишобрана, хране и пића (осим ако се документује да је то из медицинских разлога), флаша, предмета под притиском, свих врста амбалаже (стаклене или ПЕТ боце, лименке, кутије, итд.). Такође није дозвољено ношење неадекватне одеће (шорц, папуче, одећa за плажу и сл.), уношење политичког и пропагандног материјала, све врсте стакала, лекова, наркотика и токсичних материја, оружја, маказа, професионалне опреме за снимање видео и аудио података, као и експлозивних запаљивих материја, двогледа, парфема или дезодоранаса у спреју. Обезбеђење Арене на улазу обавља проверу свега што се уноси, а све у циљу безбедности и сигурности посетилаца, па у складу с тим може захтевати да се одређени артикли баце или привремено одложе до завршетка манифестације у објекту Арене.

13. Организатор догађаја у договору са управом Арене одређује све конкретне акције, а за ситуације које нису предвидиве, одлуку доноси Управа Арене. Права и обавезе регулишу се уговорима за сваки догађај.

14. У Арени је дозвољено само конзумирање хране и пића купљених у Арени.

15. У Арени је строго забрањено бацање предмета на бину или у публику.

16. Посетиоцима је забрањено увођење животиња, осим паса који су помоћ за слепа лица, али уз претходно одобрен захтев од стране Арене.

17. У Арени је забрањено коришћење отвореног пламена.

18. У Арени је забрањено пушење.

19. Арена ће одбити улазак сваком посетиоцу који има код себе професионалну опрему за снимање звука, слике, података, видео и аудио материјала уколико није пријављена управи Арене или организатору програма. Видео и аудио снимци начињени у Арени не могу се користити у комерцијалне сврхе, осим ако нису посебним условима и уговорима дефинисани. Неовлашћено коришћење, пренос и репродуковање логотипа ШТАРК АРЕНЕ најстроже је забрањено. Забрањено је ангажовање лица или агенције за било какво снимање или фотографисање у маркетиншке или промотивне сврхе, без претходне дозволе Управе Арене.

20. Било које лице, приликом уласка у Арену, сагласно је да се његов лик може бесплатно користити на фотографији – слици, или као део било ког видео снимка. Материјали настали у оквиру манифестација у Арени могу се користити у комерцијалне или промотивне сврхе у складу са одлукама Арене или организатора манифестација и уговорних партнера (донатора, спонзора и др.).

21. Сваки посетилац је дужан да, на захтев обезбеђења Арене, овлашћеног лица или организатора догађаја, преда предмете који се не смеју уносити у Арену, а који могу угрозити безбедност осталих посетилаца (ситан новац, упаљачи).

22. Управа Арене или организатор догађаја у Арени не преузима никакву одговорност за губитак ствари посетилаца, осим за оне ствари за које је управа Арене или организатор догађаја одредио место за одлагање у просторијама објекта Арене.

23. Посетилац је упознат да се приликом уласка у комплекс Арене, ради његове безбедности и сигурности, цео комплекс налази под видео камерама које све време прате збивање у просторијама унутар, као и испред објекта (мала сала, паркинг и прилази Арени).

24. У случају евакуације, свака особа која се у том тренутку затекне у згради придржаваће се правила за евакуацију и пратити упутства надлежних за контролу евакуације.

25. У просторијама Арене забрањена је продаја дуванских производа и алкохолног пића лицима млађим од 18 година.

26. У просторијама Арене пушење је забрањено, осим на видно обележеним и за ту сврху резервисаним местима. Уколико посетилац не поступи у складу са правилима Арене о забрани пушења, чак и после опомене или позива надлежних у Арени, управа Арене може тражити помоћ полиције да изврши интервенцију, у циљу поштовања датих прописа.

27. Арена је културно-спортски објекат који послује и на основу пружања угоститељских услуга, а продаја хране и пића обавља се у адекватним, за то одређеним просторијама у Арени. Продаја алкохолног пића у Арени забрањена је у периодима одржавања јавних догађаја који су намењени особама испод 18 година старости, као и за време спортских манифестација.

 

Top