Рок за достављање понуда је 24.12.2018. године у 11:45 часова.
Отварање понуда 24.12.2018. u 12:00 часова.

Документа:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор на питање потенцијалног понуђача

Обавештење о поднетом ЗЗП Арена

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 

 

 

Top