Да би се планирани програм Штарк Арене у потпуности реализовао у складу са постављеним стандардима, било је неопходно обезбедити значајна материјална улагања. Овом прилиkом се захваљујемо компанијама пријатељима који су препознали свој интерес и узели учешће у организацији наших догађаја. СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО Насловно спонзорство „Београдске арене“ за период од 2017. па у наредних пет година, додељено је Атлантик групи, након што су у процесу избора Град Београд и Арена Београд д.о.о. донели одлуку да је пристигла најповољнија Понуда. Наредних пет година „Београдска арена“ ће носити назив по познатом домаћем бренду „Штарк арена“. Брендови које Атлантик група окупља у свом портфолију носе дугу традицију квалитета, а најдубље корене пустио је Штарк – симбол пажње, бриге и пријатељства које представља и препознатљиви симбол Штаркова срца. Исте ове вредности ћемо промовисати и у нашем партнерском пројекту, Штарк арени.

Након четворогодишње успешне пословне сарадње између „Атлантик групе“ и „Арене Београд“, у мају месецу 2022. године продужена је сарадња до априла месеца 2024. године.

 

Top