Отварање понуда 13.11.2018. u 13:30 часова.
Датум закључења уговора: 22.11.2018. гoдинe.

- Набавка добара са пратећим радовима на опремању простора кафеа мале сале комплекса Штарк арене.

- Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.11.2018. гoдинe

- Датум закључења уговора: 22.11.2018. гoдинe

Документа:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Top