Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности број ЈН 26/18.

Документа:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о обустави Обавештење о обустави поступка

Top