Преговарачки поступак без објављивања јавног позива.
Рок за достављање понуда 03.03. до 11 часова.
 

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

 

 

 

Top