Редовно одржавањe и ванредно сервисирањe система CSNU климатизације и опреме у пољу и SCADA програма за системе HVAC

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива.
Рок за достављање понуда 03.03. до 11 часова.
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација