Позив и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности.
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација
Рок за достављање понуда је 10.02.2020. до 12часова.