Usluga – Redovno održavanje i vanredno servisiranje uređaja vertikalnog i kosog transporta i godišnji pregled sa Imenovanim telom u kompleksu „Štark arena“, br. 04/20