Odluka o dodeli Ugovora za nabavku uslluge Štapme fasadnih banera i visećih transparenata