Одлукa о додели уговора уз набавку услуге – Редовно одржавање и ванредно сервисирање уређаја вертикалног и косог транспорта и годишњи преглед са Именованим телом у комплексу „Штарк арена”, бр. 04/20.

Sorry, this entry is not available in English.