Миграција SCADA пакета

Рок за достављање понуда је 07.05.2018. године.