Stark Arena

Registracija

*Da bi registracija bila uspešna neophodno je popuniti sva polja. Jedinstvena polja moraju biti JMBG, email i korisničko ime. Lozinka mora da sadrži najmanje 6 karaktera sačinjenih od brojeva, velikih i malih slova. Takođe je neophodno da polja "lozinka" i "potvrdi lozinku" budu ista.(Dužina lozinke mora biti najmanje 6 karaktera i mora sadrzati broj, veliko i malo slovo)

(Ovo polje morate popuniti isto kao i prethodno)Prijavi se    
Slažem se sa uslovima korišćenja.
×

Uslovi korišćenja


Pravo na povlašćena mesta za programe u Kombank Areni mogu ostvariti osobe sa invaliditetom čije je kretanje uslovljeno korišćenjem invalidskih kolica usled poremećaja u funkcionalnosti, oštećenja i/ili gubitka donjih ekstremiteta ili druge bolesti, nezavisno od činjenice po kom osnovu je invaliditet nastao.

Ispunjenost uslova se dokazuje rešenjem nadležnog organa ili medicinskom dokumentacijom iz koje se na nedvosmislen način može utvrditi neophodnost korišćenja invalidskih kolica, odnosno nalazom lekara (fizijatar, ortoped, neurolog) sa mišljenjem o bitnoj uslovljenosti kretanja korišćenjem kolica.

Uspešno popunjenu prijavu sa odgovarajućim dokumentom potvrdiće ovlašćeno lice zaposleno u Kombank Areni, a potvrdu ćete dobiti na vaš e-mail. Od tog trenutka možete se prijavljivati putem ovog sajta, prema navedenim pravilima.

Pravo na besplatno praćenje programa može se iskoristiti najviše 4 puta u toku godine dana.

Dolazak možete otkazati jednom, i to 24 časa pre dogadjaja. U suprotnom, smatra se da ste iskoristili jedan dolazak.

Nakon iskorišćena četiri besplatna dolaska, možete kupiti bilo koju ulaznicu za odgovarajući dogadjaj i pratiti ga sa postojećih platformi.

Pratilac uvek ulazi besplatno.

Na sajtu možete videti evidenciju svojih dolazaka i spisak svih čije su prijave prihvaćene za određeni događaj. Spisak za svaki događaj nalaziće se na ulazu 107, gde je potrebno da po dolasku pokažete svoju ličnu kartu.