[columns] [column size="half" last="no"]Javna nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđelja i protivpožarne zaštite kompleksa „Štark Arena“[/column] [column size="half" last="yes"]

Dokumenta:

Konkursna dokumentacija
Poziv
Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača
Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača 19.06.
Odluka o dodeli Ugovora [/column] [/columns]

 

Top