Archive Public Procurement

Opis od do Status Dokumentacija
Javna nabavka za osiguranje imovine
18.06.2013.
29.07.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Usluga štampe plakata za bilborde na unutrašnjoj i spoljašnjoj mreži i štampa kataloga
08.07.2013.
18.07.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Usluga štampe fasadnih grafika i visećih transparenata
30.07.2013.
06.09.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Prethodni i redovni servis rashladnih agregata i sanacija kvara na kompresoru toplotne pumpe
30.07.2013.
08.08.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Zakup bilborda
28.08.2013.
29.08.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju postupka

Odluka o dodeli Ugovora

Advokatske usluge
30.08.2013.
13.09.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Tabela obrazac

Obrazac izjave V

Obaveštenje o obustavi postupka

Sanacija severnog platoa i stepeništa objekta Štark arene
02.09.2013.
11.10.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Usluga izrade projekta kačenja scenske tehnike u objektu Štark arene
19.09.2013.
25.09.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Izrada pregradne zavese
19.09.2013.
06.11.2013. Zatvoren Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije i produžetak roka za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Pitanja ponuđača

Pitanja i odgovori

Nabavka kompresora
09.10.2013.
18.10.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Servis video nadzora
24.10.2013.
01.11.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Zakup LED bilborda
12.11.2013.
14.11.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite
15.11.2013.
27.12.2013. Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Izmena konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odgovori

Zakup poslovnog prostora
16.12.2013.
20.12.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Usluga štampe proizvoda od papira
04.04.2014.
09.04.2014. Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Izmena

Izmenjena konkursna dokumentacija

Nabavka električne energije
28.04.2014.
13.06.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Nova pitanja

Novi odgovori

Izmenjena konkursna dokumentacija

Revizija finansijskih izveštaja
20.06.2014.
01.07.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Usluga mobilne telefonije
11.07.2014.
17.07.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Usluga remonta i revizije trafo stanice
29.08.2014.
08.09.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Usluga izrade projekta Male sale u skladu sa projektnim zadatkom
24.11.2014.
15.12.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Dodatak 1

Dodatak 2

Dodatak 3

Dodatak 4

Dodatak 5

Obaveštenje o dodeli ugovora

Sanacija procurivanja krovnog pokrivača
25.11.2014.
05.12.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Servis liftova
12.03.2015.
12.03.2015. Zatvoren Odluka o dodeli Ugovora
Štampa fasadnih grafika i visećih transparenata
07.04.2015.
16.04.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija
Štampa bilborda za unutrašnju mrežu sa montažom i spoljašnju mrežu
07.04.2015.
17.04.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija
Periodični pregled sistema za dojavu požara u objektu A Štark Arene
09.04.2015.
11.04.2015. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Usluga press clipping agencije
20.04.2015.
27.04.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Periodični pregled sistema za gašenje požara FM 200 i automatskog sprinkler sistema u objektu Štark Arene
30.04.2015.
12.05.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Popravka stolica
15.05.2015.
25.05.2015. do 13 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Usluga servisa Ultra Fog sistema
15.05.2015.
27.05.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija
Distribucija i prodaja ulaznica
14.07.2015.
24.08.2015. do 13 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje 1

Obaveštenje 2

Obaveštenje 3

Javna nabavka osiguranja imovine
10.08.2015.
17.09.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Vanredno obezbeđenje
08.09.2015.
17.09.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Demontaža i montaža video nadzora
03.03.2016.
14.03.2016. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Redovno obezbeđenje Štark arene
28.03.2016.
10.05.2016. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Izmena

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javni poziv za sticanje prava ekskluzivne prodaje i distribucije ulaznica
08.07.2016.
01.08.2016. do 12 časova Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o poništenju javnog poziva

Osiguranje imovine
08.08.2016.
14.09.2016. do 12 časova Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Nabavka električne energije za potrebe Štark arene
26.08.2016.
07.10.2016. do 12:15 časova Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Servis Ultra fog sistema
15.09.2016.
26.09.2016. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Usluga popravke stolica
21.09.2016.
30.09.2016. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Redovno obezbeđenje
11.01.2017.
24.02.2017. do 12 časova Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacija

Konkursna dokumentacija sa izmenom

Odluka o dodeli ugovora FTO

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Javna nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite
24.05.2017.
23.6.2017. do 10 časova Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama

Odluka o dodeli ugovora

JAVNI POZIV za ustupanje prava ekskluzivne prodaje i distribucije ulaznica
07.09.2017.
14.09.2017. Zatvoren Poziv za podnošenje ponude
Reparacija sportskog parketa u objektu Štark arene
07.09.2017.
15.09.2017. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti – Štampa fasadnih banera i visećih platnenih transparenata
22.09.2017.
02.10.2017. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za javnu nabavku

Periodični pregled sistema za gašenje požara automatskog sistema FM 200 i automatskog sprinkler sistema u objektu Štark arene
27.09.2017.
05.10.2017. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Usluga periodičnog pregleda sistema za dojavu požara u objektu Štark arene
27.09.2017.
05.10.2017. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Redovno održavanje i vanredno servisiranje uređaja vertikalnog i kosog transporta i godišnji pregled sa Imenovanim telom
05.10.2017.
17.10.2017. Zatvoren Konkursna dokumentacija
Fluoroscentne trake
12.10.2017.
20.10.2017. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Usluga proširenja kapaciteta
13.10.2017.
23.10.2017. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Redovno održavanje i vanredno servisiranje sistema klimatizacije CSNU i opreme u polju i SCADA programa za sisteme HVAC proizvođača Sauter Ag Basel
25.10.2017.
03.11.2017. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda

Servisiranje pumpi proizvođača „Grundfos” za toplu vodu u mašinskoj Sali MS3 (podstanica tople vode) i hladnu vodu u mašinskim salama MS (velika sala) i MS14 (Mala sala) kompleksa Arena
14.12.2017.
22.12.2017. Otvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Izrada i montaža privremenog magacinskog prostora 15.12.2017. Otvoren Konkursna dokumentacija

 

Poziv za podnošenje ponuda

Pružanje usluge FTO i PP zaštite za vreme održavanja manifestacija 20.12.2017. Otvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Servis Ultra Fog sistema Securifire 21.12.2017. Otvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Usluga Fizičko-tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite kompleksa Štark Arene 05.03.2018. Otvoren Poziv FTO i PP

 

Konkursna dokumentacija FTO i PP

 

Pitanja i odgovori

 

Odluka o dodeli Ugovora

Nabavka 250 tapaciranih stolica za Štark Arenu 23.03.2018. Otvoren Poziv za podnošenje ponude

 

Pitanja i odgovori

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli Ugovora

Nabavka zaštitnog PVC poda u rolnama 28.03.2018. Otvoren Poziv za podnošenje ponude

 

Pitanja i odgovori

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli Ugovora

Nabavka LCD televizora 28.03.2018. Otvoren Poziv za podnošenje ponude

 

Pitanja i odgovori

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o obustavi

Isporuka i montaža Patch panela 29.03.2018. Otvoren Poziv za podnošenje ponude

 

Konkursna dokumentacija

 

Dodatak1,Dodatak2,Dodatak3,Dodatak4,Dodatak5

 

Odluka o obustavi postupka JN-e

Nabavka i montaža stolica za lože 04.04.2018. Otvoren Poziv za podnošenje ponude

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli Ugovora

Nabavka i montaža tepisona 11.04.2018. Otvoren Poziv za podnošenje ponude

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli Ugovora

Zakup opreme Patch panela 16.04.2018 Otvoren Poziv za podnošenje ponude

 

Konkursna dokumentacija

 

Pitanja i odgovori

 

Dodatak1,Dodatak2,Dodatak3,

 

Odluka o obustavi

Nabavka LCD televizora 25.04.2018. Otvoren Poziv za podnošenje ponude

 

Konkursna dokumentacija

Migracija SCADA paketa 07.05.2018. Otvoren Poziv za podnošenje ponude

 

Konkursna dokumentacija