Javna nabavka za uslugu – redovno održavanje i vanredno servisiranje sistema CSNU klimatizacije i opreme u polju i SCADA programa za sisteme HVAS