Јавна набавка за услугу – редовно одржавањe и ванредно сервисирањe система CSNU климатизације и опреме у пољу и SCADA програма за системе HVAC.