Javna nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđelja i protivpožarne zaštite kompleksa „Štark Arena“

Javna nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđelja i protivpožarne zaštite kompleksa „Štark Arena“