Јавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђеља и противпожарне заштите комплекса „Штарк Арена“

Јавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђеља и противпожарне заштите комплекса „Штарк Арена“