Рок за достављање понуда је 16.11.2018. године у 12:00 часова.
Отварање понуда 16.11.2018. u 12:15 часова.

Документа:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Top