Рок за достављање понуда је 30.08.2018. године у 13 часова.
Отварање понуда 30.08.2018. u 13:15 часова у канцеларији број 11.

Документа:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави поступка ЈН

Обавештење о обустави поступка ЈН

Top