Рок за достављање понуда је 07.05.2018. године.
Отварање понуда 23.05.2018. у 15:15 часова у канцеларији број 11.

Документа:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Top