Javne nabavke


Usluga fizičko-tehničkoh obezbeđenja i protivpožarne zaštite kompleksa „Štark Arena“

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Više

Odluka o dodeli ugovora uz nabavku usluge – Redovno održavanje i vanredno servisiranje uređaja vertikalnog i kosog transporta i godišnji pregled sa Imenovanim telom u kompleksu „Štark arena“, br. 04/20.

Odluka o dodeli ugovora Više

Javna nabavka za uslugu – redovno održavanje i vanredno servisiranje sistema CSNU klimatizacije i opreme u polju i SCADA programa za sisteme HVAS

Odluka o dodeli ugovora Više

Usluga – Redovno održavanje i vanredno servisiranje uređaja vertikalnog i kosog transporta i godišnji pregled sa Imenovanim telom u kompleksu „Štark arena“, br. 04/20

Obaveštenje o pokretanju postupka Konkursna dokumentacija Više

Redovno održavanje i vandredno servisiranje sistema CSNU klimatizacije i opreme u polju i SCADA programa za sisteme HVAC

Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. Rok za dostavljanje ponuda 03.03. do 11 časova. Više

Usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite kompleksa „Štark Arena“

Poziv Konkursna dokumentacija Odluka o obustavi Više

Odluka o dodeli Ugovora za nabavku uslluge Štapme fasadnih banera i visećih transparenata

Odluka o dodeli ugovora Više

Poziv i konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti.

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Rok za dostavljanje ponude je 10.02.2020. do 12 časova. Više

Јавна набавка мале вредности Лед рефлектора спортског осветљења за Малу салу Штарк арене.

Poziv za podnošenje ponuda... Više

Javna nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđelja i protivpožarne zaštite kompleksa „Štark Arena“

Rok za dostavljanje ponude: 24.06.2019. do 10:00 časova
Otvaranje ponude 24.06.2019. u 10:30 časova Više