Public Procurement


Одлукa о додели уговора уз набавку услуге – Редовно одржавање и ванредно сервисирање уређаја вертикалног и косог транспорта и годишњи преглед са Именованим телом у комплексу „Штарк арена”, бр. 04/20.

Одлука о додели уговора More

Јавна набавка за услугу – редовно одржавањe и ванредно сервисирањe система CSNU климатизације и опреме у пољу и SCADA програма за системе HVAC.

Одлука о додели уговора More

Услуга – Редовно одржавање и ванредно сервисирање уређаја вертикалног и косог транспорта и годишњи преглед са Именованим телом у комплексу „Штарк арена“, бр. 04/20

Обавештење о покретању поступка Конкурсна документација More

Редовно одржавањe и ванредно сервисирањe система CSNU климатизације и опреме у пољу и SCADA програма за системе HVAC

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива. Рок за достављање понуда 03.03. до 11 часова. Обавештење о покретању ... More

Услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите комплекса “Штарк Арена”

Позив Конкурсна документација Одлука о обустави More

Одлука о додели Уговора за набавку услуге Штампе фасадних банера и висећих транспарената

Одлука о додели уговора More

Позив и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности.

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Рок за достављање понуда је 10.02.2020. до 12часова. More

Јавна набавка мале вредности Лед рефлектора спортског осветљења за Малу салу Штарк арене.

Позив за подношење понудаКонкурсна документација Питања и одговориПитања и одговори 2Одлука о додели уговора Рок за достављање понуда је 06.02.2020. до 10 часова. More

Јавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђеља и противпожарне заштите комплекса „Штарк Арена“

Рок за достављање понуде: 24.06.2019. до 10:00 часова
Отварање понуде 24.06.2019. у 10:30 часова More

Сервис Ултра Фог система Сецурифире

Rok za dostavljanje ponude je 19.04.2019. godine u 16:00 časova.
Otvaranje ponude je 19.04.2019. u 16:30 časova. More