Beogradska Arena postala KOMBANK ARENA

ZAJEDNIČKO SAOPŠTENjE KOMERCIJALNE BANKE I ARENE BEOGRAD

  BEOGRADSKA ARENA POSTALA

„KOMBANK ARENA”

Komercijalna banka AD Beograd i Arena Beograd su potpisale petogodišnji
ugovor o pravu korišćenja imena, u kome je novi naziv „Kombank Arena” moto veoma obimnog i ambicioznog projekta poslovne saradnje.

Pravo na korišćenje imena „Kombank Arena“, Komercijalna banka je ostvarila kao najbolji ponuđač
u postupku javnog konkursa za izbor naslovnog sponzora objekta Beogradske arene,
koji je sprovela komisija formirana na bazi Zaključka Gradonačelnika i odluka Odbora
osnivača i direktora  privrednog društva
„Arena Beograd”.

Sredstva iz ovog ugovora biće usmerena na revitalizaciju i funkcionalna
poboljšanja objekta Arene, koja ima nameru da u narednom periodu intenzivira aktivnosti
na organizovanju vrhunskih sportskih, muzičkih, pozorišnih, artističkih i ostalih
umetničkih i zabavnih događaja, po kojima se već afirmisala u ovom delu Evrope.

Cilj Komercijalne banke je da se pod njenim imenom, i oko njenog
imena, koje je postalo sinonim uspešnog bankarstva u Srbiji, okupljaju najveća svetska
imena iz oblasti sporta, umetnosti  i drugih
oblika javnog nastupanja i učini ih još bližim nego do sada i Beograđanima i ostalim
građanima Srbije i regiona.

U postizanju što boljih rezultata, biće korišćena izuzetno kvalitetna
iskustva ovakve saradnje, koja imaju najveće evropske arene i njihovi korisnici prava
imena, kao što su arene O2 u Londonu, Pragu i Berlinu, Mediolanum u Milanu, Turk
Telekom u Istanbulu itd.

Svečano promovisanje novog imena biće upriličeno početkom septembra,
nakon završetka (prve faze) estetskog usklađivanja spoljašnjeg i unutrašnjeg izgleda
Kombank Arene” sa elementima definisanim
u javnom konkursu i u upravo zaključenom poslovnom ugovoru.
                                                                                                            Informativne službe                                                                                                           Komercijalne
banke i Arene Beograd