1 result for month: 05/2019

Јавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђеља и противпожарне заштите комплекса „Штарк Арена“

Рок за достављање понуде: 24.06.2019. до 10:00 часова
Отварање понуде 24.06.2019. у 10:30 часова More