1 result for day: 01/11/2018

Nabavka dobara sa pratećim radovima na opremanju prostora kafea male sale kompleksa Štark arene

Otvaranje ponude je 13.11.2018. u 13:30 časova.
Datum zaključenja ugovora: 22.11.2018. More