Usluga periodicnog pregleda sistema za dojavu pozara u kompleksu Stark arena

Usluga periodicnog pregleda sistema za dojavu pozara u kompleksu Stark arena.