Управа

Менаџмент

Горан Грбовић
Директор

Јованка Радовић

Дејан Кијановић

Служба правних послова
Синиша Станковић, руководилац службе
Милена Бошковић
Недељка Јовановић

Служба финансија и рачуноводства
Милош Тишма, руководилац службе
Александар Радовановић
Нада Мићовић
Љубица Ђуровић

Служба ПР
Нина Секулић

Јасмина Латиновић

Служба програма и промоције

Милена Батас
Далиборка Величковић
Бисера Ожеговић

Светлана Марковић 

Служба маркетинга и корпоративне комуникације

Ангелина Милутиновић, руководилац службе
Бранка Милошевић
Предраг Перуновић

Момчило Којић

Служба угоститељства

Славиша Гацић, руководилац службе
Никола Радаковић 

Служба техничких послова
Дејан Вејновић, руководилац службе
Миладин Додић
Стево Ђурић
Стеван Матић
Рајко Краљ
Зоран Илијев
Миодраг Филиповић
Слободан Аћимовић
Миле Терзић
Милош Јаблановић
Мишко Димитријевић
Радован Радуловић
Александар Јелић

Служба спортског програма
Марко Перић