Пружање услуге физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом за време одржавања манифестација

Пружање услуге физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом за време одржавања манифестација.