Partneri Štark Arene

Da bi se planirani program Štark Arene u potpunosti realizovao u skladu sa postavljenim standardima, bilo je neophodno obezbediti značajna materijalna ulaganja. Ovom prilikom se zahvaljujemo kompanijama prijateljima koji su prepoznali svoj interes i uzeli učešće u organizaciji naših događaja.

STRATEŠKO PARTNERSTVO
Naslovno sponzorstvo „Beogradske arene“ za period od 2017. pa u narednih pet godina, dodeljeno je Atlantic grupi, nakon što su u procesu izbora Grad Beograd i Arena Beograd d.o.o. doneli odluku da je pristigla najpovoljnija Ponuda. Narednih pet godina „Beogradska arena“ će nositi nazi po poznatom domaćem brendu „Štark arena“.

Brendovi koje Atlantic grupa okuplja u svom portfoliju nose dugu tradiciju kvaliteta, a najdublje korene pustio je Štark – simbol pažnje, brige i prijateljstva koje predstavlja i prepoznatljivi simbol Štarkova srca. Iste ove vrednosti ćemo promovisati i u našem partnerskom projektu, Štark areni.