Nabavka i zamena AKU baterija na transportnoj mašini-elektroviljuškaru OM PIMESPO EU 30