Набавка и замена АКУ батерија на транспортној машини-електровиљушкару ОМ ПИМЕСПО ЕУ 30