Набавка добара са пратећим радовима на опремању простора кафеа мале сале комплекса Штарк арене

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности број ЈН 26/18 (документ Одлука о обустави).