Nabavka dobara sa pratećim radovima na opremanju prostora kafea male sale kompleksa Štark arene

– Nabavka dobara sa pratećim radovima na opremanju prostora kafea male sale kompleksa Štark arene.

– Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 15.11.2018. godine

– Datum zaključenja ugovora: 22.11.2018. godine