Набавка добара са пратећим радовима на опремању простора кафеа мале сале комплекса Штарк арене

– Набавка добара са пратећим радовима на опремању простора кафеа мале сале комплекса Штарк арене.

– Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.11.2018. гoдинe

– Датум закључења уговора: 22.11.2018. гoдинe