Arena Noćni Bazar u petak 8. juna

Arena Noćni Bazar zbog vremenskih prilika pomera se na petak 8. jun.