Dragi posetioci,

dobrodošli na zvaničnu prezentaciju www.starkarena.co.rs u vlasništvu Arene Beograd. Korisnicima je omogućeno korišćenje usluga i sadržaja prezentacije pod navedenim uslovima:
 

Korišćenje: Arena posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja www.starkarena.co.rs portala. Pristup portalu i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama svih uzrasta. Korisnici besplatno koriste sadržaje portala. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge. Korišćenjem bilo kog dela ove prezentacije smatra se da su korisnici upoznati sa uslovima korišćenja, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost. Sadržaji prezentacije ne smeju se kopirati, reprodukovati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog odobrenja Arene.

Neusklađenosti: Arena objavljuje sadržaje u cilju što bolje informisanosti korisnika portala. Arena će uložiti sve razumne napore da održi portal potpuno funkcionalnim i da sve objavljene informacije budu tačne i potpune. Arena će nastojati da ažurno otkloni greške nastale u funkcionisanju portala informacijama koje pruža, ali ne snosi odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usled privremenog prekida rada portala i/ili nenamerne greške i/ili pogrešnog tumačenja inspravne informacije od strane korisnika. Portalu www.starkarena.co.rs se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računarska mreža koju Arena ne kontroliše pa zbog toga ne može garantovati da portal neće biti zloupotrebljen virusom ili na neki drugi nezakonit način. Arena ne snosi odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usled nezakonitog/nemoralnog postupanja trećih lica uključenih u Internet mrežu.

Autorska prava: Sadržaj ove web stranice (grafičke oznake, tekstovi, foto, video i audio materijali, baze podataka, programerski kod) autorsko je pravo koje pripada Areni, ili je ustupljeno Areni, a u vlasništvu je trećih lica. Svaka povreda navedenih prava, bilo namerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uslova korišćenja materijala sa Internet stranica i podleže materijalnom i krivičnom gonjenju. Materijali nastali i primljeni od korisnika, predstavljaju svojinu tih korisnika. Slanjem materijala, korisnik ovlašćuje Arenu da može odrediti svrhu i upotrebljavati materijal bez ograničenja.

Zaštita privatnosti: Arena poštuje privatnost korisnika portala. Arena se obavezuje da prikupljene privatne podatke korisnika, poput e mail adrese, imena i prezimena, neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika ustupati bilo kom trećem licu osim u slučajevima predviđenim prinudnim normama. Prikupljene podatke Arena može koristiti za vlastitu evidenciju/istraživanja.

Izmene: Arena zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

Linkovi: Portal omogućava korisnicima linkove na druge web stranice. Linkovi se objavljuju u dobroj nameri. Za sadržaje prezentacija kojima se preko linka pristupa, ovaj portal nije odgovoran

Oglašavanje: Korisnicima je omogućeno oglašavanje na portalu u skladu sa cenovnom politikom Arene. Arena ne odgovara za štetu koju oglašavač pretrpi oglašavanjem. Arena može odbiti da postavi oglas oglašivača ukoliko proceni da se oglasnom porukom krše zakonske norme i/ili ugrožava moral.

Kupovina ulaznica: Arena korisnicima portala, u ime distributera ulaznica, omogućava korišćenje usluge naručivanja i kupovine ulaznica. Postupak naručivanja i postupak prodaje obavlja distributer ulaznica. Plaćanja putem Interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko Interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Ni u jednom trenutku Arena ne vrši bilo koji oblik komunikacije/transakcije i nema pristup podacima o platnoj kartici, te ne odgovora za greške/zloupotrebu.

Servisi

Želite li da primate naš e-bilten?
Budite prvi koji će saznati novine u
ŠTARK ARENI.
UKUCAJ SVOJU e-mail ADRESU.


Grad Beograd

Sva prava zadržana © 2018 Stark Arena
Uslovi korišćenja web portala