Idi na najnovije

Opis od do Status Dokumentacija

Javna nabavka za osiguranje imovine

18.06.2013.
29.07.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Usluga štampe plakata za bilborde na unutrašnjoj i spoljašnjoj mreži i štampa kataloga

08.07.2013.
18.07.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

 

Usluga štampe fasadnih grafika i visećih transparenata

30.07.2013.
06.09.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Prethodni i redovni servis rashladnih agregata i sanacija kvara na kompresoru toplotne pumpe

30.07.2013.
08.08.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

 

Zakup bilborda

28.08.2013.
29.08.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju postupka

Odluka o dodeli Ugovora

 

Advokatske usluge

30.08.2013.
13.09.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Tabela obrazac

Obrazac izjave V

Obaveštenje o obustavi postupka

 

Sanacija severnog platoa i stepeništa objekta Štark arene

02.09.2013.
11.10.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude
 

Usluga izrade projekta kačenja scenske tehnike u objektu Štark arene

19.09.2013.
25.09.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude
 

Izrada pregradne zavese

19.09.2013.
06.11.2013. Zatvoren Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije i produžetak roka za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Pitanja ponuđača

Pitanja i odgovori
 

Nabavka kompresora

09.10.2013.
18.10.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude
 

Servis video nadzora

24.10.2013.
01.11.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude
 

Zakup LED bilborda

12.11.2013.
14.11.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

Usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite

15.11.2013.
27.12.2013. Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Izmena konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odgovori
 

Zakup poslovnog prostora

16.12.2013.
20.12.2013. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Usluga štampe proizvoda od papira

04.04.2014.
09.04.2014. Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Izmena

Izmenjena konkursna dokumentacija
 

Nabavka električne energije

28.04.2014.
13.06.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Nova pitanja

Novi odgovori

Izmenjena konkursna dokumentacija
 

Revizija finansijskih izveštaja

20.06.2014.
01.07.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija
 

Usluga mobilne telefonije

11.07.2014.
17.07.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija
 

Usluga remonta i revizije trafo stanice

29.08.2014.
08.09.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija
 

Usluga izrade projekta Male sale u skladu sa projektnim zadatkom

24.11.2014.
15.12.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Dodatak 1

Dodatak 2

Dodatak 3

Dodatak 4

Dodatak 5

Obaveštenje o dodeli ugovora
 

Sanacija procurivanja krovnog pokrivača

25.11.2014.
05.12.2014. 13h Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija
 

Servis liftova

12.03.2015.
12.03.2015. Zatvoren Odluka o dodeli Ugovora
 

Štampa fasadnih grafika i visećih transparenata

07.04.2015.
16.04.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija
 

Štampa bilborda za unutrašnju mrežu sa montažom i spoljašnju mrežu

07.04.2015.
17.04.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija
 

Periodični pregled sistema za dojavu požara u objektu A Štark Arene

09.04.2015.
11.04.2015. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Usluga press clipping agencije

20.04.2015.
27.04.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Periodični pregled sistema za gašenje požara FM 200 i automatskog sprinkler sistema u objektu Štark Arene

30.04.2015.
12.05.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Popravka stolica

15.05.2015.
25.05.2015. do 13 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Usluga servisa Ultra Fog sistema

15.05.2015.
27.05.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Distribucija i prodaja ulaznica

14.07.2015.
24.08.2015. do 13 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje 1

Obaveštenje 2

Obaveštenje 3
 

Javna nabavka osiguranja imovine

10.08.2015.
17.09.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Vanredno obezbeđenje

08.09.2015.
17.09.2015. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Demontaža i montaža video nadzora

03.03.2016.
14.03.2016. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Redovno obezbeđenje Štark arene

28.03.2016.
10.05.2016. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Izmena

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javni poziv za sticanje prava ekskluzivne prodaje i distribucije ulaznica

08.07.2016.
01.08.2016. do 12 časova Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Odluka o poništenju javnog poziva

Osiguranje imovine

08.08.2016.
14.09.2016. do 12 časova Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Nabavka električne energije za potrebe Štark arene

26.08.2016.
07.10.2016. do 12:15 časova Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Servis Ultra fog sistema

15.09.2016.
26.09.2016. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Usluga popravke stolica

21.09.2016.
30.09.2016. do 12 časova Zatvoren Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Redovno obezbeđenje

11.01.2017.
24.02.2017. do 12 časova Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Izmena konkursne dokumentacija

Konkursna dokumentacija sa izmenom

Odluka o dodeli ugovora FTO

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Javna nabavka usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite

24.05.2017.
23.6.2017. do 10 časova Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Izmenjena konkursna dokumentacija

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama

Odluka o dodeli ugovora

JAVNI POZIV za ustupanje prava ekskluzivne prodaje i distribucije ulaznica

07.09.2017.
14.09.2017. Zatvoren Poziv za podnošenje ponude

Reparacija sportskog parketa u objektu Štark arene

07.09.2017.
15.09.2017. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti - Štampa fasadnih banera i visećih platnenih transparenata

22.09.2017.
02.10.2017. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za javnu nabavku

Periodični pregled sistema za gašenje požara automatskog sistema FM 200 i automatskog sprinkler sistema u objektu Štark arene

27.09.2017.
05.10.2017. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Usluga periodičnog pregleda sistema za dojavu požara u objektu Štark arene

27.09.2017.
05.10.2017. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Redovno održavanje i vanredno servisiranje uređaja vertikalnog i kosog transporta i godišnji pregled sa Imenovanim telom

05.10.2017.
17.10.2017. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Fluoroscentne trake

12.10.2017.
20.10.2017. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Usluga proširenja kapaciteta

13.10.2017.
23.10.2017. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Redovno održavanje i vanredno servisiranje sistema klimatizacije CSNU i opreme u polju i SCADA programa za sisteme HVAC proizvođača Sauter Ag Basel

25.10.2017.
03.11.2017. Zatvoren Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda

Servisiranje pumpi proizvođača „Grundfos” za toplu vodu u mašinskoj Sali MS3 (podstanica tople vode) i hladnu vodu u mašinskim salama MS (velika sala) i MS14 (Mala sala) kompleksa Arena

14.12.2017.
22.12.2017. Otvoren Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda
Izrada i montaža privremenog magacinskog prostora  15.12.2017.   Otvoren

Konkursna dokumentacija

 

Poziv za podnošenje ponuda

Pružanje usluge FTO i PP zaštite za vreme održavanja manifestacija 20.12.2017.   Otvoren

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Servis Ultra Fog sistema Securifire 21.12.2017.   Otvoren

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Usluga Fizičko-tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite kompleksa Štark Arene 05.03.2018.   Otvoren

Poziv FTO i PP

 

Konkursna dokumentacija FTO i PP

 

Pitanja i odgovori

 

Odluka o dodeli Ugovora

Nabavka 250 tapaciranih stolica za Štark Arenu 23.03.2018.   Otvoren

Poziv za podnošenje ponude

 

Pitanja i odgovori

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli Ugovora

Nabavka zaštitnog PVC poda u rolnama 28.03.2018.   Otvoren

Poziv za podnošenje ponude

 

Pitanja i odgovori

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli Ugovora

Nabavka LCD televizora 28.03.2018.   Otvoren

Poziv za podnošenje ponude

 

Pitanja i odgovori

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o obustavi

Isporuka i montaža Patch panela 29.03.2018.   Otvoren

Poziv za podnošenje ponude

 

Konkursna dokumentacija

 

Dodatak1, Dodatak2, Dodatak3, Dodatak4, Dodatak5

 

Odluka o obustavi postupka JN-e

Nabavka i montaža stolica za lože 04.04.2018.   Otvoren

Poziv za podnošenje ponude

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli Ugovora

Nabavka i montaža tepisona 11.04.2018.   Otvoren

Poziv za podnošenje ponude

 

Konkursna dokumentacija

 

Odluka o dodeli Ugovora

Zakup opreme Patch panela 16.04.2018   Otvoren

Poziv za podnošenje ponude

 

Konkursna dokumentacija

 

Pitanja i odgovori

 

Dodatak1, Dodatak2, Dodatak3,

 

Odluka o obustavi

Nabavka LCD televizora 25.04.2018.   Otvoren

Poziv za podnošenje ponude

 

Konkursna dokumentacija

Migracija SCADA paketa 07.05.2018.   Otvoren

Poziv za podnošenje ponude

 

Konkursna dokumentacija

 

Idi na vrh stranice

 

 

 

 

 

Servisi

Želite li da primate naš e-bilten?
Budite prvi koji će saznati novine u
ŠTARK ARENI.
UKUCAJ SVOJU e-mail ADRESU.


Grad Beograd

Sva prava zadržana © 2018 Stark Arena
Uslovi korišćenja web portala