Штарк арена

Опис од до Статус Документација

Јавна набавка за осигурање имовине

18.06.2013.
29.07.2013. Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Услуга штампе плаката за билборде на унутрашњој и спољашњој мрежи и штампа каталога

08.07.2013.
18.07.2013. Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

 

Услуга штампе фасадних графика и висећих транспарената

30.07.2013.
06.09.2013. Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Обавештење о закљученом уговору

 

Претходни и редовни сервис расхладних агрегата и санација квара на компресору топлотне пумпе

30.07.2013.
08.08.2013. Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

 

Закуп билборда

28.08.2013.
29.08.2013. Затворен Конкурсна документација

Обавештење о покретању поступка

Одлука о додели Уговора

 

Адвокатске услуге

30.08.2013.
13.09.2013. Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Табела образац

Oбразац изјаве V

Обавештење о обустави поступка

 

Санација северног платоа и степеништа објекта Штарк арене

02.09.2013.
11.10.2013. Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде
 

Услуга израде пројекта качења сценске технике у објекту Штарк арене

19.09.2013.
25.09.2013. Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде
 

Израда преградне завесе

19.09.2013.
06.11.2013. Затворен Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације и продужетак рока за достављање понуда

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Питања понуђача

Питања и одговори
 

Набавка компресора

09.10.2013.
18.10.2013. Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде
 

Сервис видео надзора

24.10.2013.
01.11.2013. Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде
 

Закуп ЛЕД билборда

12.11.2013.
14.11.2013. Затворен Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
 

Услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите

15.11.2013.
27.12.2013. Затворен Позив за подношење понуде

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одговори
 

Закуп пословног простора

16.12.2013.
20.12.2013. Затворен Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Услуга штампе производа од папира

04.04.2014.
09.04.2014. Затворен Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена

Измењена конкурсна документација
 

Набавка електричне енергије

28.04.2014.
13.06.2014. 13h Затворен Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Нова питања

Нови одговори

Измењена конкурсна документација
 

Ревизија финансијских извештаја

20.06.2014.
01.07.2014. 13h Затворен Позив за подношење понуде

Конкурсна документација
 

Услуга мобилне телефоније

11.07.2014.
17.07.2014. 13h Затворен Позив за подношење понуде

Конкурсна документација
 

Услуга ремонта и ревизије трафо станице

29.08.2014.
08.09.2014. 13h Затворен Позив за подношење понуде

Конкурсна документација
 

Услуга израде пројекта Мале сале у складу са пројектним задатком

24.11.2014.
15.12.2014. 13h Затворен Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Додатак 1

Додатак 2

Додатак 3

Додатак 4

Додатак 5

Обавештење о додели уговора
 

Санација процуривања кровног покривача

25.11.2014.
05.12.2014. 13h Затворен Позив за подношење понуде

Конкурсна документација
 

Сервис лифтова

12.03.2015.
12.03.2015. Затворен Одлука о додели Уговора
 

Штампа фасадних графика и висећих транспарената

07.04.2015.
16.04.2015. до 12 часова Затворен Конкурсна документација
 

Штампа билборда за унутрашњу мрежу са монтажом и спољашњу мрежу

07.04.2015.
17.04.2015. до 12 часова Затворен Конкурсна документација
 

Периодични преглед система за дојаву пожара у објекту А Штарк Арене

09.04.2015.
11.04.2015. Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Услуга press clipping агенције

20.04.2015.
27.04.2015. до 12 часова Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Периодични преглед система за гашење пожара FM 200 и аутоматског спринклер система у објекту Штарк Арене

30.04.2015.
12.05.2015. до 12 часова Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Поправка столица

15.05.2015.
25.05.2015. до 13 часова Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Услуга сервиса Ultra Fog система

15.05.2015.
27.05.2015. до 12 часова Затворен Конкурсна документација

Дистрибуција и продаја улазница

14.07.2015.
24.08.2015. до 13 часова Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Обавештење 1

Обавештење 2

Обавештење 3
 

Јавна набавка осигурања имовине

10.08.2015.
17.09.2015. до 12 часова Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Ванредно обезбеђење

08.09.2015.
17.09.2015. до 12 часова Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Демонтажа и монтажа видео надзора

03.03.2016.
14.03.2016. до 12 часова Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Редовно обезбеђење Штарк арене

28.03.2016.
10.05.2016. до 12 часова Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Измена

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавни позив за стицање права ексклузивне продаје и дистрибуције улазница

08.07.2016.
01.08.2016. до 12 часова Затворен Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о поништењу јавног позива

Осигурање имовине

08.08.2016.
14.09.2016. до 12 часова Затворен Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Набавка електричне енергије за потребе Штарк арене

26.08.2016.
07.10.2016. до 12:15 часова Затворен Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Сервис Ultra fog система

15.09.2016.
26.09.2016. до 12 часова Затворен Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Услуга поправке столица

21.09.2016.
30.09.2016. до 12 часова Затворен Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Редовно обезбеђење

11.01.2017.
24.02.2017. до 12 часова Затворен Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документација

Конкурсна документација са изменом

Одлука о додели уговора ФТО

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Јавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите

24.05.2017.
23.6.2017. до 10 часова Затворен Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Одговор на захтев за додатним информацијама

Одлука о додели уговора

ЈАВНИ ПОЗИВ за уступање права ексклузивне продаје и дистрибуције улазница

07.09.2017.
14.09.2017. Затворен Позив за подношење понуде

Репарација спортског паркета у објекту Штарк арене

07.09.2017.
15.09.2017. Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности - Штампа фасадних банера и висећих платнених транспарената

22.09.2017.
02.10.2017. Затворен Конкурсна документација

Позив за јавну набавку

Периодични преглед система за гашење пожара аутоматског система ФМ 200 и аутоматског спринклер система у објекту Штарк арене

27.09.2017.
05.10.2017. Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Услуга периодичног прегледа система за дојаву пожара у објекту Штарк арене

27.09.2017.
05.10.2017. Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Редовно одржавање и ванредно сервисирање уређаја вертикалног и косог транспорта и годишњи преглед са Именованим телом

05.10.2017.
17.10.2017. Затворен Конкурсна документација

Флуоросцентне траке

12.10.2017.
20.10.2017. Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Услуга проширења капацитета

13.10.2017.
23.10.2017. Затворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Редовно одржавање и ванредно сервисирање система климатизације CSNU и опреме у пољу и SCADA програма за системе HVAC произвођача Sauter Ag Basel

25.10.2017.
03.11.2017. Затворен Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда

Сервисирање пумпи произвођача „Грундфос” за топлу воду у машинској Сали МС3 (подстаница топле воде) и хладну воду у машинским салама МС (велика сала) и МС14 (Мала сала) комплекса Арена

14.12.2017.
22.12.2017. Отворен Конкурсна документација

Позив за подношење понуда
Израда и монтажа привременог магацинског простора  15.12.2017.   Отворен

Конкурсна документација

 

Позив за подношење понуда

Пружање услуге ФТО и ПП заштите за време одржавања манифестација 20.12.2017.   Отворен

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Сервис Ultra Fog система Securifire 21.12.2017.   Отворен

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Сервиси

Желите ли да примате наш е-билтен?
Будите први који ће сазнати новине у
ШТАРК АРЕНИ.
УКУЦАЈ СВОЈУ е-маил АДРЕСУ.


Град Београд

Сва права задржана © 2018 Stark Arena
Услови коришћења wеб портала